Rybnik.pl

Dotacje

Porady dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji

Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rybnika, dostępnym na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń (obok pok. nr 013 w budynku urzędu).

 1. Pobierz wniosek o dotację:  internetowo lub z kancelarii Urzędu Miasta czy z Wydziału Ekologii (pok. 013).
 2. Pamiętaj: starając się o dotację na kocioł na paliwo stałe (klasa V), uzyskaj pisemną informację z Zakładu Ciepłowniczego i Zakładu Gazowniczego dotyczącą braku możliwości podłączenia budynku odpowiednio do sieci c.o. oraz  gazowej.
 3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z załącznikami odpowiednimi dla danej inwestycji złóż w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2. WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ PODLEGAĆ ODRZUCENIU.
 4. Czekaj na wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem.
 5. Pamiętaj: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed  datą podpisania  umowy dotacji.
 6. Pamiętaj – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed ich wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Wydziale Architektury UM.
 7. Przystępując do realizacji inwestycji:
  > dobierz odpowiedni materiał ociepleniowy, tak by uzyskać wymagany regulaminem współczynnik
  przenikalności ciepła dla przegród budowlanych (dotyczy termomodernizacji),
 8. Pamiętaj przy likwidacji kotła na paliwo stałe o dokumencie potwierdzającym jego zezłomowanie. W przypadku rozbiórki pieców kaflowych wymagany jest protokół potwierdzający wykonanie robót rozbiórkowych.
 9. Po zakończeniu robót wymagaj od wystawcy faktury (rachunku) również  specyfikacji pozwalającej  na identyfikację poszczególnych wydatków.
 10. Pamiętaj – dotację można uzyskać tylko raz na 10 lat na dany rodzaj inwestycji. Nie składaj wniosku przed upływem tego terminu.
 11. W przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii, dotację można otrzymać tylko na jedną inwestycję. 

Nabór wniosków o dotacje na rok 2018 r. rozpocznie się 2 stycznia 2018 roku.  

Udostępnij: