ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Granty - edycja I (nabór dod.)

Miasto Rybnik ogłasza nabór dodatkowy do udziału w projekcie grantowym „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja I".

Od 28 czerwca do 28 lipca br. osoby chcące wziąć udział w projekcie powinny złożyć wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z załącznikami.

Nabór dodatkowy adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Rybnika, którzy posiadają nieekologiczne źródło ciepła i chcą je wymienić do 30 września br.

WAŻNE:

Budynek musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej budynku określony w § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania dofinansowania.

Za spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się budynki:

1) dla których pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany w latach 2009 – 2020 lub,

2) dla których pierwszy wpis do dziennika budowy został wykonany przed 2009 r. i w których wykonano w latach 2011-2020 niżej wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku:

 • modernizacja/wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku oraz dodatkowo co najmniej jeden z niżej wymienionych elementów:
 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
 • docieplenie stropu nad piwnicą,
 • docieplenie dachu lub stropodachu,
 • docieplenie podłóg na gruncie,
 • docieplenie fundamentów.

Nabór dodatkowy jest przeprowadzony na takich samych zasadach jak określone w Regulaminie dla naboru podstawowego.

Nabór dotyczy następujących instalacji:

 • pompa ciepła powietrze/woda z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 5 sztuki, w tym 3 sztuki z modernizacją,
 • pompa ciepła powietrze/woda – 6 sztuk, w tym 2 sztuki z modernizacją,
 • kocioł na pellet – 1 sztuk, w tym 1 sztuka z modernizacją,
 • kocioł gazowy – 2 sztuki, w tym 1 sztuka z modernizacją
 • kocioł gazowy z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 3 sztuki,
 • kocioł gazowy z przyłączem – 8 sztuk, w tym 4 sztuki z modernizacją,
 • kocioł gazowy z przyłączem z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 21 sztuk, w tym 4 z modernizacją,
 • ogrzewanie elektryczne – 1 sztuka.

Grantodawca zastrzega, że ilość instalacji może ulec zmianie w zależności od wysokości posiadanych środków.

Dokumenty naboru dodatkowego:

Udostępnij: