ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Granty - edycja II (nabór dod.)

Miasto Rybnik ogłasza nabór dodatkowy do udziału w projekcie grantowym pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II"

Od 22 maja do 23 czerwca br. osoby chcące wziąć udział w projekcie powinny złożyć wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z załącznikami.

W naborze dodatkowym mogą wziąć udział właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie Rybnika, którzy wymienili źródło ciepła po 1 stycznia 2021 r. lub planują w 2023 roku jego wymianę. Nabór dodatkowy jest przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dla naboru podstawowego.

Przewidziany jest nabór na następujące instalacje:

  • pompa ciepła powietrze/woda z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 4 sztuki, w tym 2 sztuki z modernizacją,
  • kocioł na pellet – 8 sztuk, w tym 1 sztuka z modernizacją,
  • kocioł na pellet z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 7 sztuk, w tym 4 sztuki z modernizacją,
  • kocioł gazowy – 4 sztuki,
  • kocioł gazowy z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 8 sztuk, w tym 3 z modernizacją,
  • kocioł gazowy z przyłączem – 8 sztuk, w tym 3 z modernizacją,
  • kocioł gazowy z przyłączem z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 20 sztuk, w tym 6 z modernizacją,
  • ogrzewanie elektryczne – 1 sztuka, w tym 1 sztuka z modernizacją,
  • ogrzewanie elektryczne z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – 1 sztuka, w tym 1 sztuka z modernizacją.

Zastrzegamy, że ilość instalacji może ulec zmianie w zależności od wysokości posiadanych środków.

Dokumenty do pobrania publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej::


Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu pn.”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - nabór dodatkowy.

Część I

L.p.

Numer porządkowy deklaracji

1

GM-II.041.2.3.2023

2

GM-II.041.2.4.2023

3

GM-II.041.2.7.2023

4

GM-II.041.2.10.2023

5

GM-II.041.2.12.2023

6

GM-II.041.2.14.2023

7

GM-II.041.2.20.2023

8

GM-II.041.2.21.2023

9

GM-II.041.2.30.2023

10

GM-II.041.2.34.2023

11

GM-II.041.2.35.2023

12

GM-II.041.2.37.2023

13

GM-II.041.2.41.2023

14

GM-II.041.2.43.2023

15

GM-II.041.2.44.2023

16

GM-II.041.2.51.2023

17

GM-II.041.2.52.2023

18

GM-II.041.2.53.2023

19

GM-II.041.2.54.2023

20

GM-II.041.2.56.2023

21

GM-II.041.2.63.2023

22

GM-II.041.2.64.2023

23

GM-II.041.2.65.2023

24

GM-II.041.2.69.2023

25

GM-II.041.2.71.2023

26

GM-II.041.2.75.2023

27

GM-II.041.2.76.2023

28

GM-II.041.2.80.2023

29

GM-II.041.2.81.2023

 

Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu pn.”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - nabór dodatkowy.

Część I

LP.

Numer porządkowy deklaracji

1

GM-II.041.2.3.2023

2

GM-II.041.2.4.2023

3

GM-II.041.2.5.2023

4

GM-II.041.2.7.2023

5

GM-II.041.2.10.2023

6

GM-II.041.2.11.2023

7

GM-II.041.2.12.2023

8

GM-II.041.2.14.2023

9

GM-II.041.2.20.2023

10

GM-II.041.2.21.2023

11

GM-II.041.2.30.2023

12

GM-II.041.2.34.2023

13

GM-II.041.2.35.2023

14

GM-II.041.2.37.2023

15

GM-II.041.2.41.2023

16

GM-II.041.2.43.2023

17

GM-II.041.2.44.2023

18

GM-II.041.2.46.2023

19

GM-II.041.2.48.2023

20

GM-II.041.2.51.2023

21

GM-II.041.2.52.2023

22

GM-II.041.2.53.2023

23

GM-II.041.2.54.2023

24

GM-II.041.2.55.2023

25

GM-II.041.2.56.2023

26

GM-II.041.2.60.2023

27

GM-II.041.2.61.2023

28

GM-II.041.2.63.2023

29

GM-II.041.2.64.2023

30

GM-II.041.2.65.2023

31

GM-II.041.2.69.2023

32

GM-II.041.2.70.2023

33

GM-II.041.2.71.2023

34

GM-II.041.2.73.2023

35

GM-II.041.2.74.2023

36

GM-II.041.2.75.2023

37

GM-II.041.2.76.2023

38

GM-II.041.2.78.2023

39

GM-II.041.2.79.2023

40

GM-II.041.2.80.2023

41

GM-II.041.2.81.2023

42

GM-II.041.2.83.2023

43

GM-II.041.2.84.2023

44

GM-II.041.2.86.2023

Udostępnij: