Rybnik.pl

Jak sobie radzić ze smogiem?

Jak sobie radzić w sezonie grzewczym, kiedy zanieczyszczone powietrze szczególnie daje się nam we znaki? Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego PM10 są:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), 
  • osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,
  • osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to:

unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu, zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.

Urząd Marszałkowski, po konsultacji ze specjalistami medycyny, meteorologii i służbami ekologicznymi zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o:

  • ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych;rezygnację ze spacerów z dziećmi;
  • ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;
  • unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych!

Udostępnij: