ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Jakość powietrza

Prognozowaną jakość powietrza określamy na poziomie koloru zielonego oznaczającego mały poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 0-50 ug/m3. Można przebywać na powietrzu dowolnie długi czas. 

Rok 2021:

  • I poziom ostrzegania – kolor żółtyOd 25 lutego do końca 2021 roku występuje na obszarze województwa śląskiego ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 μg/m3 pyłu zawieszonego PM10 ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy.Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 114 KB
  • Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenuInformacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 151 KB

Rok 2020:

  • I poziom ostrzegania – kolor żółtyOd 20 lutego do końca 2020 roku występuje na obszarze województwa śląskiego ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 μg/m3 pyłu zawieszonego PM10 ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy.Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 208 KB
  • Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w związku z ogłoszeniem I poziomu ostrzegania - koloru żołtego ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 dla aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej.Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 190 KB

Aktualnie na terenie Miasta obowiązuje I poziom ostrzegania- kolor żółty (informacyjny i edukacyjny). Od 20 lutego do końca 2019 roku występuje na obszarze województwa śląskiego przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50ug/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.Informowanie o wystąpieniu poziomu ostrzegania wynika z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Udostępnij: