Rybnik.pl

Jakość powietrza

Prognozowaną jakość powietrza określamy na poziomie koloru zielonego oznaczającego mały poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 0-50 ug/m3. Można przebywać na powietrzu dowolnie długi czas. 

 

Rok 2019:

  • I poziom ostrzegania - kolor żółtyPoziom obowiązuje od 20 lutego 2019 r. w związku z przekroczeniem 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.269 KB

Aktualnie na terenie Miasta obowiązuje I poziom ostrzegania- kolor żółty (informacyjny i edukacyjny). Od 20 lutego do końca 2019 roku występuje na obszarze województwa śląskiego przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50ug/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.Informowanie o wystąpieniu poziomu ostrzegania wynika z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Udostępnij: