Rybnik.pl

Program "Czyste Powietrze"

Z programu "Czyste Powietrze" korzystać mogą osoby:

  •  posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  •  które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie
od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.

Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

=>Szczegółowe informacje<=


Dla mieszkańców Rybnika uruchomiony został 
=>Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”
 


Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony internetowej dedykowanej programowi "Czyste Powietrze":  www.kampaniaczystepowietrze.pl

Udostępnij: