ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Rybek ostrzega dzieci

Codziennie do wszystkich rybnickich szkół i przedszkoli trafiają informacje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Rybniku.

Od poniedziałku do piątku, o poranku, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyła do szkół bieżące dane o stanie jakości powietrza, pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Borki. W placówkach oświatowych umieszczone są specjalne tablice z wizerunkiem Rybka (miejskiej maskotki), na których codziennie aktualizowana jest informacja o jakości powietrza (PM10). Dla łatwiejszej identyfikacji na tablicach umieszczane są wymienne „wkłady” w postaci kolorowych kartek: zielona, żółta, czerwona i czarna:

  • Kolor zielony, oznaczający mały poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 0-50µg/m3. Można przebywać na powietrzu przez dowolnie długi czas.
  • Kolor żółty oznaczający średni poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 51-100µg/m3. Można ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.
  • Kolor czerwony oznaczający duży poziom zanieczyszczenia, wskaźnik 101-200µg/m3.Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych, oraz osób z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.
  • Kolor czarny, oznaczający bardzo duży poziom zanieczyszczenia, wskaźnik powyżej 200µg/m3.
     Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu.
     
Udostępnij: