Rybnik

Uchwała antysmogowa

Użytkowniku kotła węglowego!

Jeśli wciąż użytkujesz stary kocioł na paliwo stałe, musisz go wymienić na nowy, co najmniej 5 klasy albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.!  Zobowiązują Cię do tego zapisy uchwały antysmogowej!!!


=> TREŚĆ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ (pdf,101 KB) <=
 

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim od 1 września 2017 roku, a więc:

 • mieszkańców 
 • prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),
 • właścicieli budynków wielorodzinnych,
 • spółdzielnie, wspólnoty,
 • samorządy lokalne.

Sprawdź dotacje i ulgi
 

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania (wg stanu na 1.09.2017r.): 

 • kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku, 
 • kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,
 • użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku,
 • kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do końca roku 2027.

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych,
 • wilgotnego drewna.

Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.  Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. 

 

PAMIĘTAJ!!!

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej wszyscy użytkownicy starych kotłów na paliwo stałe muszą je wymienić na nowe, co najmniej 5 klasy (lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.), w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania (wg stanu na dzień 1 września 2017r.) , to znaczy:

=> kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku,  
=> kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,
=> użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.


Obecnie stosowane również kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027. 


Sprawdź, kiedy powinieneś wymienić swój piec. Pamiętaj, że wiek użytkowanego kotła liczy się wg stanu na dzień 1 września 2017 roku, tj. momentu, od którego obowiązuje uchwała antysmogowa. 

Udostępnij: