Rybnik.pl

Zieleń


Zagospodarowaniem terenów zielonych i opieką nad skwerami, parkami i zieleńcami w Rybniku zajmuje się

Zarząd Zieleni Miejskiej


Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Pod Lasem 64
44-210 Rybnik

tel. 32 424 88 38, 32 424 94 05
fax. 32 424 9326
email: zzm@remove-this.zielen.rybnik.pl
www: www.zielen.rybnik.pl

Udostępnij: