INFORMATOR:


Strona główna -> Informator -> Akcja Zima

Akcja Zima 2016/2017

 

AKCJA ZIMA w Rybniku

 

 

Jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg Krajowych, Wojewódzkich, Powiatowych oraz Gminnych na terenie Miasta Rybnika, są Rybnickie Służby Komunalne. W przypadku konieczności zgłoszenia wystąpienia zagrożeń zimowych, dostępne są następujące środki łączności:

 

Telefony dyżurne „Akcji Zima":

Rybnickie Służby Komunalne:

 • 432 95 60

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • 422 10 00

Straż Miejska Rybnik:

 • 422 72 54
 • 986
   

Telefony dyżurne innych podmiotów gospodarczych:


- Straż Pożarna - 42 20 311, 998
- Urząd Miasta Wydział Dróg - 43 92 148
- Urząd Miasta Wydział Komunikacji - 43 92 056
- Zakłady Gazownicze - 42 23 419
- Zakład Energetyki Cieplnej - 42 24 645
- Wodociągi Rybnik - 42 23 681
- Zakład Zieleni Miejskiej - 42 48 838        
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 42 26 036

 

Łączna długość dróg, na których prowadzona będzie akcja odśnieżania:

• drogi krajowe: 17,5 km
• drogi wojewódzkie: 33,9 km
• drogi powiatowe: 97,3 km
• drogi gminne: 361 km 
Razem: 509,7 km

 

 

UWAGA!! Akcja Zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty gospodarcze takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

 

Roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe:

 • Rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie
 • Rozwiezienie i ustawienie płotków przeciwśnieżnych
 • Wyposażenie pracowników w odzież ochronną zimową, sprzęt i narzędzia
Zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:

- piasek- ok. 500 ton
- chlorek sody -  ok. 1200 ton
- roztwór solanki - ok. 1600 litrów

W sytuacji klęski żywiołowej lub zdarzeń nadzwyczajnych: wsparcia udziela PCZK oraz doraźnie zbiera się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 


 

ZAGROŻENIA ZIMOWE

W okresie późnej jesieni, zimy oraz wczesnej wiosny, możliwe jest wystąpienie śnieżyc i gołoledzi, co wiąże się z możliwością pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń.

 

 • Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0o C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30o C. Może to być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.
 • Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!) typowymi objawami są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia, bladość palców rąk i nóg.
 • Wychłodzenie - jest stanem gdy temperatura ciała spada poniżej 35o C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, senność.

 

Pamiętaj!!!

Jeśli podejrzewasz u kogoś odmrożenie bądź wychłodzenie niezwłocznie wezwij pomoc medyczną oraz rozpocznij powolne ogrzewanie osoby zaczynając od torsu. Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji. Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia.

 

 

Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować:

 • Blokadę ruchu na drogach i liniach kolejowych (zaspy, oblodzenia, połamane drzewa);
 • Uszkodzenie linii energetycznych przesyłowych na skutek nadmiernego oblodzenia, zakłócenia w dostawie artykułów żywnościowych dla ludności;
 • Katastrofy drogowe z udziałem przewoźników transportujących materiały niebezpieczne;
 • Zakłócenia w komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej;
 • Bardzo duża ilość osób poszkodowanych w ruchu pieszym w skutek pośliźnięć (złamania rąk, nóg itp.)

 

Bądź przygotowany na wystąpienie: śnieżyc, zawiei i niskich temperatur!

 • W czasie opadów w miarę możliwości pozostań w domu;
 • Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, załóż ciepłą odzież (najlepiej wielowarstwową) oraz powiadom kogoś o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce i celu wyjścia;
 • Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe
  i telewizję;
 • Zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie;
 • Zwracaj uwagę na zwisające z dachów sople oraz zwały śniegu, które mogą zagrozić Twojemu bezpieczeństwu (w miarę możliwości nie przechodź pod nimi);
 • Oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu
  i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach;
 • Jeżeli używasz piecyków, zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczeń w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla „Czadem";
 • Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem
 • Unikaj dzikich lodowisk, chroń dzieci przed niebezpieczną zabawą.
 
JAZDA SAMOCHODEM W ZIMIE

Jedną z wielu przyczyn dużej liczby ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości zasad postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować sprawdź następujące elementy twojego samochodu:

 

 • Poziom płynów eksploatacyjnych, w tym: płyn chłodzący, płyn hamulcowy oraz płyn do spryskiwaczy;
 • Elementy samochodu, w tym: akumulator, wycieraczki, układ zapłonowy, termostat, światła awaryjne, układ wydechowy, układ ogrzewania, hamulce, opony (zimowe);
 • Sprawdź także, czy w samochodzie posiadasz zmiotkę oraz skrobak do szyb, co pomoże w utrzymaniu sprawności samochodu w warunkach zimowych, przy oblodzeniu i zaśnieżeniu pojazdu;

 

Zasady podróżowania w okresie zimy:

 

 • Jeśli musisz wyruszyć w podróż w okresie zimy, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu;
 • Jeżeli podróżujesz samochodem, staraj się podróżować w dzień;
 • Nigdy nie podróżuj samotnie oraz poinformuj innych o swoi planie podróży;
 • Staraj się podróżować głównymi drogami. Unikaj bocznych dróg i skrótów;
 • Przygotuj swój samochód do zimy;
 • Pamiętaj, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach;
 • Jeśli znajdziesz się na wyludnionych obszarach leśnych lub rolnych, rozłóż dużą płachtę (najlepiej jaskrawą) na śniegu, by zwrócić uwagę ratowników lub samolotów (śmigłowców) oraz co pewien czas dawaj sygnały światłami oraz klaksonem;

 

Gdy utknąłeś w drodze:

 

 • Zjedź z głównego pasa, włącz światła awaryjne, i wywieś jaskrawa tkaninę na antenie samochodu lub przez okno;
 • Pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy mogli łatwo Cię znaleźć, o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógł byś znaleźć schronienie;
 • Używaj wszelkich dostępnych materiałów do poprawy izolacji samochodu;
 • Włączaj silnik i ogrzewanie co godzinę, na 10 minut, w celu utrzymania ciepła.
 • Zachowaj ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymuj rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla lepszej wentylacji lekko uchyl szyby;
 • Wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do czasu klaskaj
  w dłonie, wykonuj wymachy ramionami lecz unikaj przemęczenia.Staraj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo;
 • Ogrzewaj się przykrywając się z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem lub kocami;
 • Wymieniaj się z innymi w czasie snu - jedna osoba musi stale czuwać, by obudzić wszystkich gdy zauważy nadchodzącą pomoc;
 • Bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora - ogranicz potrzeby zużycia energii, używaj światła, ogrzewania i radia w zależności od możliwości;
 • W nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć.
 
Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t. ze zm.)
 2. Rozporządzenie Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych;
 3. Uchwała Nr 191/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym (PDF)

 

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego (PDF)

 

 


NIE DLA CZADU
Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Awansu można się nawet dochrapać. Pod warunkiem jednak, że i szefowi przyśni się to samo.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt