WALKA ZE SMOGIEM

   

Strona główna -> Samorząd -> Walka ze smogiem

Walka ze smogiem


   

O dotacjach do ekoinwestycji


Do 27 stycznia br. zgłaszać można opinie, sugestie i spostrzeżenia do projektu nowego regulaminu dotacji do inwestycji ekologicznych na terenie Miasta Rybnika.Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie BIP - =>zobacz (pdf)


Prace nad nowym regulaminem dotacji do inwestycji ekologicznych realizowanych przez mieszkańców podjęto po to, by wzmocnić dotychczasowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta.


Najistotniejsze zmiany nowego regulaminu w porównaniu do obecnego (określonego uchwałą nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r.):

 

  • w przypadku modernizacji systemów grzewczych dotacje tylko dla inwestycji związanych z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie źródłem bardziej ekologicznym (w przypadku kotłów na paliwo stałe – co najmniej klasa 5),

  • dotacje dla kotłów na paliwo stałe tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia budynku do sieci c.o. lub gazowej

  • dotacja do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku połączenia docieplenia przegród budowlanych z wymianą źródła ciepła na ekologiczne,

  • dotacja do instalacji solarnej lub pompy ciepła w przypadku kiedy budynek jest ogrzewany ekologicznie lub kiedy odnawialne źródło energii jest jedynym źródłem ciepła w budynku,
  • wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
  • wyższe kwoty dotacji, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia procentowego i zróżnicowania kwotowego, w zależności od efektywności inwestycji. Promocja inwestycji przynoszących największe efekty ekologiczne.

 


Ponadto, w zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, kontynuowane będzie udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni i przepompowni ścieków. Do najistotniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć:

•    dotacja tylko do przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym
•    wyższe kwoty dotacji.

 


Opinie do projektu nowego regulaminu dotacji do inwestycji ekologicznych na terenie Miasta Rybnika należy składać do 27 stycznia br. na piśmie w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-01-15

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu

ZOBACZ KONIECZNIE

Nadchodzi Błękit

 Gmina z dobrą energią

 

 

Wyjście smoga

 

 Ekologiczna Gmina  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt