BUDŻET OBYWATELSKI

   

Strona główna -> Samorząd -> Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018   

Skonsultuj swój pomysł na Rybnik

 

W trzy kolejne czwartki, 11, 18 i 25  maja br. pracownicy wybranych wydziałów i biur Urzędu Miasta Rybnika oraz jednostek organizacyjnych miasta będą udzielać konsultacji pomysłów do budżetu obywatelskiego na 2018 r.


Wzorem minionego roku, serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpośrednich konsultacji swoich pomysłów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok.

Na mieszkańców Rybnika czekają pracownicy, którzy udzielą niezbędnych informacji służących przygotowaniu prawidłowego wniosku.

Przyjdź i sprawdź, czy Twój pomysł na… Rybnik może zostać zgłoszony.

Listę osób, które w czwartki 11, 18 i 25 maja br. będą udzielać informacji w ramach konsultacji pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego publikujemy poniżej:

 

Konsultacje - 11 maja


PDF (42 KB)

 

Konsultacje - 18 maja


PDF (42 KB)

 

Konsultacje - 25 maja


PDF (42 KB)

 

 


 


Budżet obywatelski po raz piąty… nowe zasady


Rozpoczynamy pierwszy etap realizacji piątej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika „Mam pomysł na Rybnik”. Od 1 do 31 maja br. mieszkańcy Rybnika będą mogli zgłaszać swoje pomysły na projekty.W tym roku został przyjęty Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który wprowadza zmiany w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych.

 

Do najważniejszych zmian należą:  

 

 • umożliwienie realizacji inwestycji w zakresie obiektów małej architektury, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki); na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, po spełnieniu określonych warunków oraz podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Rybnik, a spółdzielnią mieszkaniową;
 • możliwość zgłaszania pomysłów przez mieszkańców Miasta Rybnika (do tej pory wnioskodawcami mogły być osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie Rybnika);
 • możliwość głosowania na projekty lokalne bez względu na dzielnicę zamieszkania (do tej pory na projekty lokalne mogły głosować osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy zgodnie z dzielnicą zameldowania);
 • brak konieczności dołączania list osób popierających projekt (do tej pory wnioskodawca zgłaszający projekt lokalny był zobowiązany dołączyć listę 15 osób popierających projekt lokalny, natomiast w przypadku projektu ogólnomiejskiego – 30 osób);
 • brak obowiązku wpisywania nazwiska panieńskiego matki na karcie do głosowania;
 • możliwość korekty wniosków, najpóźniej na 7 dni po ogłoszeniu listy projektów.

 

Wnioski można składać przez cały maj:

 

 • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (od 4 maja br., z uwagi na dni wolne) ,
 • elektronicznie poprzez przesłanie skanu formularza wraz z załącznikami na adres e-mail: ngo@um.rybnik.pl

 

Dokumenty, dotyczące bieżącej edycji Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika:Regulamin Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika


PDF (210 KB)

 

Formularz zgłaszania projektu


RTF (5 336 KB)

 

Oświadczenie dotyczące realizacji zadania nieinwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie nienależącym do Miasta Rybnika


RTF (48 KB)

 

Oświadczenie dotyczące aprobaty zarządcy terenu/obiektu na realizację zadania ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie /w budynku nienależącym do Miasta Rybnika lub zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową


RTF (51 KB)

 

Wzór umowy pomiędzy Miastem Rybnik a spółdzielnią mieszkaniową


RTF (84 KB)

 

 

Wkrótce zostaną ogłoszone terminy konsultacji pomysłów do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok.

 


Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim:

 • do 10 kwietnia - przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok

 • od 1 maja do 31 maja - składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok

 • od 1 czerwca do 30 sierpnia:
  1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Wydział Polityki Społecznej
  2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta.
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania.
 • wrzesień - głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

 • do 30 listopada - ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

  

Archiwum:

 

Archiwum - Budżet Obywatelski 2016   Budżet Obywatelski 2017

                   2016                                               2017   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt