ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Insygnia Europejskie

Tablica Honorowa Rady Europy 

Rybnik został wyróżniony Tablicą Honorową Rady Europy. To kolejne po Fladze Honorowej (2004) i Dyplomie Europejskim (2003) prestiżowe wyróżnienie, przyznane miastu za partnerską współpracę międzynarodową i działalność na rzecz idei jedności europejskiej. Takie wyróżnienie otrzymało w tym roku 11 europejskich miast. Uroczyste wręczenie Tablicy Honorowej Rady Europy odbyło się 20 czerwca 2008 r., wpisując się tym samym w obchody pierwszych Dni Rybnika. Na ręce prezydenta Rybnika tablicę przekazał Klaus Buhler, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W uroczystości wziął również udział były premier, dziś eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek.

Rybnik współpracuje obecnie z następującymi miastami europejskimi: Saint-Vallier (05.07.1961 r.), Mazamet (04.06.1993 r.) i Liévin (04.12.2000 r.) z Francji, Dorsten (15.04.1994 r.) i Eurasburg (05.07.2001 r.) z Niemiec, Rejon Wileński (02.10.2000 r.) na Litwie, Iwano-Frankiwsk (12.10.2001 r.) i Bar (19.05.2007 r.) z Ukrainy, Antrim i Newtownabbey (11.12.2015 r.; wcześniej Newtownabbey - od 18.10.2003 r.) w Irlandii Północnej, grecka Larissa (13.06.2003 r.), czeska Karvina (30.04.2004 r.) słowackie Topolczany (list intencyjny - 20.06.2008 r.) oraz chorwacki Labin (list intencyjny - 08.11.2019 r.).

Ciekawostką jest fakt, że Rybnik był pierwszym w Polsce miastem, które zawarło oficjalną umowę partnerską z miastem zza ówczesnej „żelaznej kurtyny”. Było to francuskie Saint Vallier (1961).

 

Flaga Honorowa Rady Europy

Rybnik dołączył do elitarnego grona europejskich miast, które mogą poszczycić się Flagą Honorową Rady Europy. Uroczyste wręczenie honorowej flagi europejskiej miało miejsce w piątek 11 czerwca 2004 r. na rybnickim Rynku. Flaga przekazana została prezydentowi Rybnika przez Wilfrieda Böhma, członka honorowego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i byłego niemieckiego deputowanego. Decyzja o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia zapadła we francuskim Strasburgu - siedzibie Rady Europy. Podjęła ją Komisja środowiska, rolnictwa i spraw terytorialnych Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Warunkiem ubiegania się o flagę jest posiadanie Dyplomu Europejskiego.

Flaga Europy - symbolizująca związek narodów Europy - to druga w kolejności z czterech nagród przyznawanych przez Radę Europy. Następnymi są Honorowa Plakietka (Tablica) i Nagroda Europejska - najwyższe wyróżnienie przyznawane gminom współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji europejskiej. Rybnik prowadzi oficjalną międzynarodową współpracę z kilkunastoma miastami w Europie, a jedenaście z nich to miasta partnerskie.

 

Dyplom Europejski

Rybnik posiada również Dyplom Europejski - wyróżnienie to jest uznaniem wysiłków i zaangażowania władz miasta w międzynarodową współpracę i propagowanie idei zjednoczonej Europy. Dyplom Europejski wręczony został w czwartek 26 czerwca 2003 r, podczas trzeciej w tym roku sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przyznanie miastu Dyplomu Europejskiego jest pierwszym krokiem do otrzymania kolejnych insygniów europejskich – Honorowej Flagi, Plakietki (Tablicy) i Nagrody Europejskiej (najwyższego wyróżnienia Rady przyznawanego miastom współpracującym z miastami partnerskimi w dziedzinie integracji europejskiej). 

Ubiegając się o insygnia europejskie miasto złożyło stosowny wniosek do Sekretariatu Generalnego Rady Europy w Strasburgu z końcem ubiegłego roku. Z początkiem kwietnia br. Podkomitet Nagrody Europejskiej zaproponował nagrodzenie Rybnika, co zatwierdzone zostało przez Komitet Środowiska, Rolnictwa oraz Stosunków Lokalnych i Regionalnych Rady Europy przyznaniem Dyplomu Europejskiego, który zwyczajowo wręczany jest na specjalnej ceremonii podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dyplom jest formą dokumentu, na którym widnieje nazwa urzędu i data nagrodzenia.

Udostępnij: