ScrollTop-ico

Jak głosować

 • Każdy mieszkaniec Rybnika, który w dniu głosowania ukończył 16 lat może oddać jeden głos na: projekt lokalny (PDF), właściwy dla swojego miejsca zameldowania i jeden głos na: projekt ogólnomiejski (PDF), bez względu na wybrany przez siebie sposób głosowania, tzn.:
  --> pisemnie, w dowolnie wybranym, jednym z 26 miejsc do głosowania (PDF)
  • w placówkach oświatowych:
   - poniedziałek, 14 września 2015 r., godz. 17.00-19.00,
   - wtorek-piątek, 15-18 września 2015 r., od otwarcia danej placówki do godz. 18.00; 
  • w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzeczna 8:
   - wtorek i środa, 15-16 września 2015 r., godz.07.30-15.30,
   - czwartek, 17 września 2015 r., godz. 07.30-18.00,
   - piątek, 18 września 2015 r., godz. 07.30-13.00.

  --> przez internet, wypełniając formularz na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu, który dostępny będzie od 14 września br. (godz. 17.00) do 18 września br. 
  Głosy oddane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • W przypadku projektów lokalnych, wybranych do konsultacji, mieszkańcy dzielnic, których ta sytuacja dotyczy, mogą zgłaszać swoje uwagi na adres: ngo@remove-this.um.rybnik.pl w terminie od 14 do 18 września br.
Udostępnij: