ScrollTop-ico

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych

Miasto Rybnik wraz z partnerem Fundacją Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a (dalej: Fundacja Force) realizuje wspólnie projekt w ramach programu ,,Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia w województwie śląskim i opolskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). 

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Rybnika (w wieku powyżej 25 lat), w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

Realizacja projektu polega na organizacji dla 250 osób szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ramach jednego z wybranych modułów szkoleniowych (Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje transakcje i finanse w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci). Na potrzeby projektu został zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy z dotykowym ekranem), na którym odbywają się szkolenia.

Całkowity budżet projektu w całości finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 140.000 zł.

Więcej o projekcie, w tym formularz zgłoszeniowy na stronie  =>Fundacji Force

 

Udostępnij: