ScrollTop-ico

PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Projekt „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.18. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Miasto Bytom, Gminę Miasto Rybnik, Gminę Miasto Orzesze, Gminę Miasto Dąbrowa Górnicza, Gminę Miejską Cieszyn, Gminę Miejską Czechowice Dziedzice (Partnerzy).

Cel główny projektu:

 • podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach średnich: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice,
 • podniesienie kompetencji 226 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług.

Grupa docelowa - 6 gmin: Gmina Miasto Bytom, Gmina Miasto Rybnik, Gmina Miasto Orzesze, Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Miejska Cieszyn, Gmina Miejska Czechowice Dziedzice oraz 216 pracowników ww. jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane działania:

 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie obsługi podatkowej
 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 6
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 6
 • Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nabyli kompetencje w ramach projektu: 216
 • Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy: 19
 • Liczba uruchomionych e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych: 18
 • Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz zarządzania nieruchomościami: 14
 • Liczba uruchomionych e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami: 6


Wartość projektu:  1 799 826,11 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 516 893,44 zł


Okres realizacji:

 • 01.10.2018 – 31.03.2020
Udostępnij: