Rybnik.pl

Dla Inwestora

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rybnika

  • Łukasz Tkocz - Kierownik Biura
  • Dawid Strupowski - Inspektor

 

Urząd Miasta Rybnika 

ul. Bolesława Chrobrego 2

pokój 262 (II piętro)


Przedsiębiorcy oraz inwestorzy zgłaszający się do Biura Obsługi Inwestora otrzymują kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, zasobach lokalowych oraz bazie terenów inwestycyjnych będących własnością miasta, jak i podmiotów prywatnych. 

Biuro służy wsparciem przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych, a także informacjami na temat możliwości pozyskania form wsparcia finansowego. 

Biuro prowadzi serwis internetowy dedykowany inwestorom oraz lokalnemu biznesowi: biznes.rybnik.eu

> Strona biznes.rybnik.eu

Udostępnij: