Rybnik.pl

Dla Inwestora

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika

  • Łukasz Tkocz - Główny Specjalista

Urząd Miasta Rybnika 

ul. Bolesława Chrobrego 2

pokój 261 (II piętro)

Przedsiębiorcy oraz inwestorzy zgłaszający się do Wydziału Rozwoju otrzymują kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, zasobach lokalowych oraz bazie terenów inwestycyjnych będących własnością miasta, jak i podmiotów prywatnych. Wydział służy wsparciem przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych, a także informacjami na temat możliwości pozyskania form wsparcia finansowego. 

Prowadzony jest również serwis internetowy dedykowany inwestorom oraz lokalnemu biznesowi: biznes.rybnik.eu

> Strona biznes.rybnik.eu<

Udostępnij: