Rybnik.pl

Oferty pracy

Oferty pracy na terenie Miasta Rybnika publikowane są na bieżąco na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Urząd Pracy oferuje również następujące formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Rybnik:

  • zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń dla pracowników,
  • zorganizowanie i sfinansowanie staży dla absolwentów (stażyści wykonują pracę na rzecz pracodawcy, za co otrzymują stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy),
  • pomoc doradców w zakresie selekcji i rekrutacji kandydatów do zatrudnienia spośród zarejestrowanych bezrobotnych,
  • częściowa refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych miejsc pracy,
  • organizacja prac interwencyjnych.
Udostępnij: