ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Dbamy o wszystkich

Rybnik. Dbamy o wszystkich – akcja, w ramach której w różnych punktach miasta pojawiły się poidełka dla psów, budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów. Powstały również wybiegi dla psów. 

Inspiracją dla przedsięwzięcia jest osoba Juliusza Rogera, XIX-wiecznego lekarza i inicjatora budowy w Rybniku szpitala nazwanego potem jego imieniem, społecznika, etnografa i entomologa, który odkrył i opisał ponad 400 gatunków chrząszczy z terenu Śląska.
 

Lokalizacja poidełek:

 • przy wejściu do Urzędu Miasta Rybnika (od strony ul. Miejskiej)
 • przy wejściu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Kościuszki)
 • przy targowisku, przed budynkiem Rybnickich Służb Komunalnych
 • przy wejściu do Muzeum (rynek)
 • przy Teatrze Ziemi Rybnickiej (Plac Teatralny)
 • na terenie Kampusu, przy wejściu do parku tematycznego (ul. Rudzka)
 • przed wejściem do punktu informacji miejskiej "halo!Rybnik" (ul. Jana III Sobieskiego)
 • na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy (ul. Mościckiego)
 • przy Domu Kultury Niedobczyce (ul. Barbary)
 • przy Domu Kultury Boguszowice (Plac Pokoju)

Lokalizacja hoteli dla owadów:

 • Skwer przy Urzędzie Miasta - 1 duży
 • Park Kozie Góry - 2 małe
 • Park św. J. Sarkandra - 2 małe, 1 duży
 • Park leśny Wiśniowiec - 2 małe, 1 duży
 • Zieleniec im R. Biegieszowej - 2 małe
 • Zieleniec przy ul. H. Wieniawskiego - 1 mały, 1 duży
 • Zieleniec Starościński - 1 mały, 1 duży
 • Zieleniec św. Wawrzyńca - 1 duży
 • Zieleniec Piownik - 1 duży
 • Park im H. Czempiela  - 1 duży
 • Park Górnik - 1 duży
 • Kampus - 1 duży

Lokalizacja budek lęgowych dla ptaków:

 • Park Kozie Góry - 6
 • Park św. J. Sarkandra - 7
 • Park leśny Wiśniowiec - 4
 • Zieleniec im R. Biegieszowej - 3
 • Zieleniec przy ul. H. Wieniawskiego - 3
 • Zieleniec Starościński - 7

Lokalizacja wybiegów dla psów:

 • "Górka dla Burka" - ul. Henryka Mikołaja Góreckiego (dz. Maroko-Nowiny)
 • "Psi Szpilplac"- ul. Braci Nalazków (dz. Boguszowice Stare)
 • "Psistanek Obwiednia"- ul. Obwiednia Południowa (dz. Smolna)
 • "Hauowice" - ul. 1 Maja (dz. Chwałowice)
 • "Psiedobczyce" - ul. Boczna (dz. Niedobczyce)

Nie grabimy, nie kosimy, siejemy łąki kwietne

Tutaj nie zbieramy liści – tabliczki o takiej treści stanęły na terenie kilku rybnickich parków, m.in. w Parku Czempiela, Kozie Góry czy przy ulicy Góreckiego. Ustawili je pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.
Tu nie zbieramy liści – lokalizacje tablic:

 •     Park „Kozie Góry”, ul. Chwałowicka/ Parkowa
 •     Minipark „Wierzbowa”
 •     Park im. H. Czempiela, ul. Barbary
 •     Park osiedlowy przy ul. Góreckiego

Wcześniej w przestrzeni miejskiej pojawiły się tablice informujące o łąkach kwietnych:

 • tężnia – ul. Mikołowska,
 • skrzyżowanie ul. Kotucza/ Rudzka,
 • skrzyżowanie ul. Wodzisławska/ Nacyńska

W kilku miejscach Zarząd Zieleni Miejskiej ustawił też tabliczki Tu kosimy rzadziej:

 • w parku leśnym „Wiśniowiec” (ul. Janiego/ Gliwicka),
 • u zbieg ulic Bolesława Chrobrego/ Powstańców Śląskich,
 • przy Rajskiej/ Rejewskiego,
 • na zieleńcu przy  Morcinka/ P. Skargi
 • przy ul. Żołnierzy Września

W niektórych miejscach trawa jest koszona, ale pozostawiana na miejscu. Rozdrobniona trawa szybko się rozkłada, stając się naturalnym nawozem, zatrzymuje więcej wilgoci w glebie, co jest szczególnie ważne podczas suszy. Tablice: Tu kosimy, nie zbieramy pojawiły się w następujących lokalizacjach:

 •     Park leśny „Wiśniowiec” (na górze), ul. Janiego/ Gliwicka
 •     ul. Sztolniowa/ Rajska (za domami szeregowymi)
 •     użytek ekologiczny „Okrzeszyniec”
 •     Tężnia, ul. Mikołowska (w okolicy parku linowego)
 •     Park im. H. Czempiela, ul. Barbary (na górze).

Wybiegi dla psów:

Udostępnij: