Rybnik.pl

Boguszowice Osiedle


POŁOŻENIE: południowe obrzeża miasta

KOD POCZTOWY: 44-253

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 11 000
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)

DOJAZD: do przystanku „Boguszowice Osiedle” liniami nr: 13, 28, 31, 32, 47, 48, 49

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Barbary
  • kopalnia „Jankowice”, ul. Jastrzębska
  • Dom Kultury  i kino „Zefir”, Plac Pokoju 1, tel. 739 21 86
  • skatepark
  • pływalnia kryta
  • hala widowiskowo-sportowa

Aktualności

Historia

Początki osiedla związane są z powstaniem na obrzeżach Boguszowic kopalni. Jej budowę podjął w  1913 roku książę niemiecki Gwidon von Donnersmarck. Początkowo zakład zawdzięczał swą nazwę marszałkowi pruskiemu Blücherowi,  w 1934 roku nazwę kopalni zmieniono na „Jankowice”. 

Udostępnij: