Rybnik.pl

Paruszowiec-Piaski


POŁOŻENIE: w kierunku północno- wschodnim od centrum miasta

KOD POCZTOWY: 44- 203

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4 500
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)

DOJAZD: 
- „Paruszowiec Huta Silesia” linie nr 16,17,18,19,28,51 
- „Piaski” linie nr 16,28,51

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Jana Sarkandra
  • Rybnickie Błonia - tereny rekreacyjne o powierzchni 32 ha
  • TKKF "Piaski"
  • firmy produkcyjne:  Rettig Heating, Purmo, Tenneco Automotive Walker

Aktualności

Historia

Choć nazwa jest dwuczłonowa, dzielnica składa się z trzech części: Paruszowca, Piasków i Zastawu. Nazwy te mają swoje historyczne źródła. „Paruszowiec” wywodzi się prawdopodobnie od imienia „Parus”, „Piaski” wskazują na rodzaj tamtejszej gleby, zaś „Zastaw” zlokalizowany jest za stawem i rzeką Rudą. 

Udostępnij: