Rybnik.pl

Rybnicka Kuźnia


POŁOŻENIE: na północ od centrum miasta, po wschodniej stronie Zalewu Rybnickiego

KOD POCZTOWY: 44- 207

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 3 650
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)

DOJAZD: do przystanku „Rybnicka Kuźnia Elektrownia” liniami nr 11, 12, 40, 41

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • Ośrodek Fundacji Elektrowni Rybnik, Klub Energetyka
  • Elektrownia "EDF - Rybnik", ul. Podmiejska
  • kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
  • Zalew Rybnicki

Aktualności

Historia

Miejscowość powstała ok. 1500 roku na obrzeżach wsi Wielopole w związku z zapotrzebowaniem na produkcję żelaza. W XVI i XVII wieku wytapiano tu ok. 40 ton tego surowca. W początkach XIX stulecia na zlecenie rządu pruskiego wybudowano nową hutę. Jej projektantem był angielski architekt Jan Fryderyk Wedding. Ponieważ główne urządzenia były napędzane wodą, powstał specjalny kanał wodny, będący odnogą rzeki Rudy. Obok urządzeń przemysłowych wzniesiono mieszkania dla urzędników i robotników. Z końcem XIX wieku zakład przestał być rentowny, a w 1906 roku jego zabudowania odkupił szpital psychiatryczny. 

 

Udostępnij: