Rybnik.pl

Smolna


POŁOŻENIE: dzielnica graniczy z centrum miasta od jego południowej strony

KOD POCZTOWY: 44- 200

LICZBA MIESZKAŃCÓW:  ok. 6 900
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)

DOJAZD: np. do przystanku „Smolna Merkpol” liniami 1 do 6, 8, 9, 22, 37

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Józefa Robotnika, wybudowany i poświęcony w 1937 r.
  • klasztor Ojców Franciszkanów,

Aktualności

Brak dostępnych aktualności.

Historia

Dziś Smolna jest wchłonięta przez miasto Rybnik, ale w swych początkach obie te osady rozwijały się równolegle. Naturalną granicę pomiędzy nimi stanowiła rzeka Nacyna, nazywana przez Smolnian  „Prostą” lub „Wodą Rybnicką”. 

Udostępnij: