Rybnik.pl

Wielopole


POŁOŻENIE: na północ od centralnego obszaru miasta, przy trasie Rybnik- Gliwice

KOD POCZTOWY: 44- 207

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 1 900
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)

DOJAZD: do przystanku „Wielopole Szkoła” liniami nr: 12, 13, 14, 32, 41

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

Aktualności

Historia

Nazwa „Wielopole” wskazuje na bogactwo pól uprawnych w tej miejscowości, a jednocześnie na jej znaczny obszar w stosunku do sąsiednich wsi. Rzeczywiście,  dawne Wielopole sięgało po Orzepowice i Chwałęcice, obejmując tereny powstałej ok. 1500 roku Rybnickiej Kuźni. Do nazwy miejscowości z kolei, nawiązuje herb przedstawiający pagórek, z którego wyrasta sześć kłosów zboża. 

Udostępnij: