Boguszowice Osiedle


POŁOŻENIE: południowe obrzeża miasta

KOD POCZTOWY: 44-253

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 10 510

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 10 297
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 213
(stan na dzień 29 listopada 2018 r.)

DOJAZD: autobusami linii nr 13, 15, 31, 32, 46, 48, 49, N1

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Barbary
  • kopalnia „Jankowice”, ul. Jastrzębska
  • Dom Kultury w Boguszowicach
  • skatepark
  • pływalnia kryta
  • hala widowiskowo-sportowa

Aktualności

Historia

Początki osiedla związane są z powstaniem na obrzeżach Boguszowic kopalni. Jej budowę podjął w  1913 roku książę niemiecki Gwidon von Donnersmarck. Początkowo zakład zawdzięczał swą nazwę marszałkowi pruskiemu Blücherowi,  w 1934 roku nazwę kopalni zmieniono na „Jankowice”. 

Udostępnij: