ScrollTop-ico

Historia

Pierwsze wzmianki o osadzie na terenie dzisiejszych Boguszowic pochodzą z roku 1000. Pierwotna nazwa miejscowości nie jest znana, zaś obecna wywodzi się od imienia jej XIII- wiecznego właściciela Bogusława. To on przekazał wieś w ręce zakonu cystersów, który pozostał w Boguszowicach aż do początków XIX wieku. Klasztorowi zawdzięczamy między innymi powstanie już w XIV wieku Boguszowickiej parafii oraz wybudowanie w 1717 roku drewnianego kościółka pod wezwaniem św.Wawrzyńca.

Zabytkowy kościółek dobrze pamięta starsze pokolenie mieszkańców, ponieważ aż do 1975 roku znajdował się on w dzielnicy skąd został przeniesiony do Ligockiej Kuźni.Typowo rolnicza wieś zaczęła szybko się rozwijać po wybudowaniu na jej obrzeżach w 1916 roku kopalni „Bluechera”, dziś kop. „Jankowice”.

W okresie międzywojennym do najważniejszych inwestycji w gminie należało: wybudowanie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, nowej szkoły- obecnej SP 16 oraz utwardzenie dzisiejszej ulicy Małachowskiego. W latach 1962- 75 Boguszowice posiadały prawa miejskie, po czym decyzją władz wojewódzkich zostały włączone do Rybnika.

Udostępnij: