ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Historia

Stanowiła własność cystersów, którzy dbali o rozwój swej posiadłości: prowadzili nowoczesną gospodarkę leśną, zakładali bielarnie płótna i stawy hodowlane. W okolicach dzisiejszych ulic Dworskiej i Czecha wybudowali wielki folwark, w którym miejscowi chłopi odrabiali pańszczyznę. Ciekawostką jest fakt, że Chwałęcice zarządzane przez Cystersów, należały jednak do parafii w Rybniku i tamtejszemu proboszczowi płaciły dziesięcinę.

Po likwidacji zakonu przez władze pruskie w 1810 roku, pocysterskie dobra przejął najpierw rząd, a później książę raciborski. Historia sprawiła, że musiał on sprzedać część swoich ziem. Otóż, w plebiscycie w 1922 roku, mieszkańcy Chwałęcic opowiedzieli się za przynależnością do Polski,  natomiast książę rezydował po stronie niemieckiej- w Rudach i na mocy reformy rolnej został zmuszony do sprzedaży polskiej ziemi. Mieszkańcy Chwałęcic chętnie nabywali od niego pola i działki pod budowę.

Początkowo dzieci z Chwałęcic uczęszczały do szkoły w Stodołach. W 1888 roku, przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej wybudowano własną szkołę. Jednoizbowy budynek powiększono w 1910 roku. Dziś mieści się tam przedszkole. Po wojnie w dzielnicy wybudowano SP 27, oraz po wielu staraniach, czynionych  od lat 50, kościół. Poświęcony w 1998 roku, powstał w miejscu starej karczmy...

Udostępnij: