ScrollTop-ico

Historia

Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego imienia „Chwał”, który mógł być pierwszym osadnikiem, lub właścicielem Chwałowic. Pierwsza wzmianka o istnieniu osady pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku. 

Pod koniec XVIII wieku Chwałowice  należały do tzw. „Państwa Rybnickiego”. U schyłku XIX stulecia z pewnością posiadały własny urząd gminny, który według niepotwierdzonych danych  mógł istnieć już 100 lat wcześniej. 

Przełomowym dla mieszkańców wsi był rok 1903, kiedy książę von Donnersmarck założył na jej terenie kopalnię. Wraz z nią zaczęły w szybkim tempie powstawać obiekty przemysłowe, domy urzędnicze, „familoki”, zbudowano bocznicę kolejową i nową szkołę. Wyrazem tych zmian była „modernizacja” herbu Chwałowic: postać wieśniaka z fajką i cepem zastąpił szyb kopalniany... 

W 1955 roku miejscowość uzyskała status osiedla, natomiast w 1966 otrzymała prawa miejskie. Miasto Chwałowice poczyniło szereg inwestycji jak: budowa kanalizacji, wodociągu i gazociągu, dwóch szkół i szkoły górniczej, domu kultury, amfiteatru... W 1973 Chwałowice utraciły samodzielność, stając się jedną z dzielnic Rybnika.

Udostępnij: