ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Historia

Na temat początków Golejowa wypowiada się legenda oraz historia. Ta pierwsza podaje, że jeden z książąt śląskich podczas polowania w tamtych okolicach, znalazł w koszyku porzuconego chłopca. Ponieważ dziecko było nagie przezwano je „golejem” czyli „golasem”. Kiedy chłopiec dorósł , został pasowany na rycerza i otrzymał ziemię w miejscu, w którym go znaleziono. Były to tereny dzisiejszego Golejowa, domyślamy się więc skąd wzięła się jego nazwa. 

Natomiast historyczne początki osady są mało znane. Przypuszcza się, że istniała już w XIII wieku. Należała z pewnością do dóbr kościelnych kolegiaty św. Krzyża w Opolu, tylko od kiedy? Dawny Golejów, podobnie jak współczesny był usytuowany na trakcie z Rybnika do Gliwic, z tym, że ówczesna ulica Gliwicka  biegła bardziej na wschód, w miejscu gdzie dzisiaj przecinają się ulice Książenicka i Wiosny Ludów.

Dawny Golejów był miejscowością liczną, dlatego to właśnie tu powstała w 1788 roku szkoła, do której uczęszczały dzieci z okolicznych wsi. Następnym ważnym przedsięwzięciem była budowa kościoła. Pierwsze starania w tej sprawie podjęto w 1866 roku, ale wobec braku zgody ze strony ówczesnego biskupa, projekt ten zakończył się jedynie budową kaplicy. Kościół w Golejowie wybudowano dopiero w 1926 roku. Powstał on w bardzo krótkim czasie, bo w przeciągu kilku miesięcy, pod kierunkiem ówczesnego proboszcza ks. Kaspra Reginka.

Po wojnie Golejów włączono do Zbiorczej Gminy Wielopole. W latach 1973-77 miejscowość należała do Gminy Ochojec, a obecnie jest jedną z dzielnic Rybnika.

Udostępnij: