Historia

Według legendy wieś miała powstać już na przełomie XIII i XIV wieku za sprawą rycerza o imieniu Gothard, który ziemię tę dostał od swego pana, księcia  raciborskiego Przemysława. Ów Gothard był założycielem rodu Gotartowskich, do których osada należała aż do początków XVI wieku. 

Typowo rolnicza wieś ma również tradycje hutnicze. Otóż pod koniec XVIII wieku koło rzeki Rudy wybudowano dwie kuźnie produkujące żelazo. W następnych latach zakład był powiększany, dając tej części wsi nazwę „Huty Gotartowickiej”. Na przełomie XIX i XX wieku działalność huty wstrzymano, a w 1937 roku w jej budynkach powstała „Fabryka Sygnałów Kolejowych”.

Pisząc na temat przeszłości Gotartowic,  warto wspomnieć o bogatych tradycjach patriotycznych tej miejscowości. Jej najbardziej spektakularnym przykładem była działalność braci Franciszka i Pawła Buchalików w czasie okupacji hitlerowskiej. Założyciele gotartowickiej filii Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej zginęli, publicznie powieszeni na terenie rodzinnej miejscowości.

Miejscowość była odrębną gminą do 1962 roku. Następnie weszła w administracyjne granice miasta Boguszowic, a od 1975 roku jest dzielnicą Rybnika.

Udostępnij: