ScrollTop-ico

Historia

Nazwa miejscowości nawiązuje do jej kamieniarskich tradycji. Prawdopodobnie znajdowały się tutaj złoża piaskowca, z którego mieszkańcy wyrabiali różne przedmioty (np. żarna do mielenia zboża), oraz używali go do budowy domów.

Dzieje Kamienia sięgają XIII wieku. Wieś stanowiła dobra rycerskie, ale losy jej dawnych właścicieli nie są bliżej znane. Pierwsze dane na ich temat pochodzą dopiero z przełomu XIX i XX wieku. Wtedy to  na terenie miejscowości znajdowały się dwa wielkie majątki ziemskie: „Szpendlowiec” i „Dwór Egierta”. Dobra rodu Spendlów obejmowały obszary dzisiejszego MOSiR-u. Natomiast majątek Egierta ciągnął się wzdłuż dzisiejszej ulicy Arki Bożka w kierunku Leszczyn. 

W połowie XIX wieku podjęto dwie ważne inwestycje dla mieszkańców Kamienia. Pierwszą z nich, była budowa w niewielkiej odległości  od wsi linii kolejowej ze stacją Rzędówka (dawna nazwa Leszczyn). Drugą, powstanie szkoły, która służyła tutejszym dzieciom do 1936 roku, kiedy wybudowano obecną SP 28.

Do 1945 roku Kamień miał status odrębnej gminy. Następnie, wraz z sąsiednimi Leszczynami, Przegędzą i Książenicami utworzył gminę zbiorczą. W latach 1973- 77 był częścią gminy Ochojec, po czym  został jedną z rybnickich dzielnic.

Udostępnij: