ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Kłokocin


POŁOŻENIE: południowo- wschodnie obrzeża miasta

KOD POCZTOWY: 44- 251

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 2 541

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 2 524
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 17
(stan na 30 czerwca 2021 r.)

DOJAZD: autobusem linii nr 42, 45

W DZIELNICY:

  • Kościół pw św. Józefa
  • siedziba Urzędu Celnego 

Historia

Interesujące jest pochodzenie nazwy wsi. Jej dawna wersja- „Kokoczyń” kojarzy się z gwarowym słowem „kokot” i może być związana z popularną hodowlą drobiu w tamtych okolicach. Ale równie dobrze mogła to być kpina z tego, że w tej biednej osadzie posiadanie koguta było synonimem zamożności... Jednak najbardziej prawdopodobna wydaje się  być etymologia słowa „Kłokocin” od staropolskiej nazwy orzecha wodnego- ”kłokoczyna” lub „kłokocina”, który porastał tamtejsze stawy i mokradła. 

Udostępnij: