Rybnik

Historia

Interesujące jest pochodzenie nazwy wsi. Jej dawna wersja- „Kokoczyń” kojarzy się z gwarowym słowem „kokot” i może być związana z popularną hodowlą drobiu w tamtych okolicach. Ale równie dobrze mogła to być kpina z tego, że w tej biednej osadzie posiadanie koguta było synonimem zamożności... Jednak najbardziej prawdopodobna wydaje się  być etymologia słowa „Kłokocin” od staropolskiej nazwy orzecha wodnego- ”kłokoczyna” lub „kłokocina”, który porastał tamtejsze stawy i mokradła. 

Kłokocin aż do początków XX wieku był niewielką miejscowością. Tamtejsi chłopi trudnili się uprawą roli, hodowlą  zwierząt i ryb w stawach, płacili dziesięcinę i chodzili do kościoła w sąsiednich Boguszowicach. Spokojne życie zburzył rozwój przemysłu węglowego- w pobliskich Chwałowicach, a następnie Boguszowicach wybudowano kopalnie. W rezultacie we wsi przybywało mieszkańców, budowano nowe domy, powstała także szkoła podstawowa.

W  1971 do Kłokocina przeniesiono XVII- wieczny, drewniany kościółek z Nieboczów w gminie Lubomia. Pozwoliło to na utworzenie odrębnej parafii. Jednak kiedy mieszkańcy Kłokocina wybudowali nowy, murowany kościół, zabytek powędrował do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Katowicach. 
W roku 1962 miejscowość włączono do utworzonego wtedy miasta Boguszowice. Od 1975 roku Kłokocin jest jedną z dzielnic Rybnika.

Udostępnij: