ScrollTop-ico

Historia

W granicach dzielnicy znajdują się faktycznie trzy miejscowości: Ligota, Ligocka Kuźnia i Raszowiec. Wraz z rozwojem przemysłu hutniczego, z terenów Ligoty została wyodrębniona Ligocka Kuźnia. Natomiast początki Raszowca sięgają XVIII wieku. Jest to więc miejscowość historyczna, choć nie będąca odrębną jednostka administracyjną.


Ligota i Ligocka Kuźnia

„Ligotami” na Śląsku nazywano nowo założone osady które na czas zagospodarowania zwalniano z opłat na rzecz księcia, taka ówczesna specjalna strefa ekonomiczna... 

Podrybnicka Ligota, ze spokojnej rolniczej osady, stała się w XVIII wieku ośrodkiem przemysłowym.  W 1740 r. Franciszek Karol Węgierski założył na jej terenie pierwsze urządzenia hutnicze. Miejsce to nazwano Ligocką Kuźnią. Początkowo do wytopu żelaza służyły dwa piece zwane fryszerkami. Pierwszą nowoczesną hutę wybudowano w latach 1821-22. Na jej potrzeby zmieniono koryto rzeki Rudy (woda napędzała młoty), przesuwając je bardziej na południe. Pod koniec XIX wieku zbyt silna konkurencja spowodowała zaprzestanie nieopłacalnej produkcji.  Resztki zakładu w czasie drugiej wojny światowej wysadzili w powietrze Niemcy.  

Centrum Ligoty stanowiła kaplica- ośrodek religijny wsi  i karczma, która jednocześnie pełniła funkcję centrum kultury- miejsca, gdzie odbywały się festyny, zabawy taneczne, przedstawienia teatralne, zebrania różnych organizacji, wiece polityczne... 

W 1926 roku Ligota, nie bez sprzeciwu władz gminy została włączona do Rybnika. Jednak  wkrótce wyniosła z tego tytułu korzyści, m. in. została zelektryfikowana, a ulicę Żorską utwardzono asfaltem.


Raszowiec

Po raz pierwszy o istnieniu wsi „Raszowiec” napisano w księgach parafii św. Wawrzyńca w Boguszowicach w 1788 roku. Nazwa miejscowości może pochodzić od ptaków nazywanych przez tamtejszych mieszkańców „raszkami”, lub od imienia pierwszego osadnika - „Raszki”.   

Dawni mieszkańcy Raszowca, oprócz uprawy roli, hodowli zwierząt i ryb w stawach, trudnili się także drobnym rzemiosłem, bartnictwem, pracowali na folwarku „Kałużowiec”  w Ligocie, czy znajdowali zatrudnienie w okolicznych kuźniach. We wsi znajdował się  młyn, niewielka cegielnia i sklep należący do rodziny Kurasz. 

Od kiedy powstał, Raszowiec znajdował się w administracyjnych granicach gminy Ligota i wraz z nią, w 1926 roku został przyłączony do Rybnika. Natomiast, ponieważ pierwszymi jego osadnikami byli parafianie z sąsiednich Boguszowic, należał (i należy do dziś) do tamtejszego kościoła.

Udostępnij: