Rybnik

Historia

Historia dzisiejszej dzielnicy Meksyk zaczyna się od rejonów nazywanych potocznie Kozie Góry. Położone na peryferiach miasta, nieurodzajne łąki i pastwiska służyły mieszkańcom Rybnika jedynie do wypasu kóz. A ponieważ obszar ten był mocno pofałdowany, nazywano go - od wypasu kóz i rzeźby terenu - Kozie Góry. 

Charakter Kozich Gór zmienił się po wybudowaniu na ich terenie w 1856 roku dworca, bocznic i torów kolejowych. Dalsze poważne zmiany przyniosło powstanie w latach międzywojennych osiedla domków jednorodzinnych. Wkrótce też pojawiła się jego egzotyczna nazwa- „Meksyk”. Wzięła  się ona stąd, że: a) osiedle znajdowało się stosunkowo daleko od centrum miasta, w odczuciu ludzi tak daleko jak Meksyk... b) podczas kopania fundamentów wszędzie natrafiano na piasek- było go tyle jak w Meksyku, c) po rewolucji meksykańskiej w latach 1910- 1917, państwo Meksyk stało się w ówczesnej Polsce symbolem nowoczesności, postępu, a taki właśnie charakter miało mieć nowo powstające osiedle.

Domki nazywano również „kolejowymi”, ponieważ nabywali je przede wszystkim kolejarze.
Okolica jeszcze przed wojną była rozbudowywana, natomiast dalszy jej rozwój do stanu obecnego nastąpił w okresie powojennym. Wtedy też przyjęła się na dobre nazwa „Meksyk”, choć swojskie „Kozie Góry” używane są nadal.

Kiedy w 1994 roku tworzono administracyjne granice dzielnicy, w jej obręb, oprócz osiedla domków przy ulicy Kolejowej (tzw. „Stary Meksyk”), weszły: Brzeziny Miejskie, park „Kozie Góry”, Bieszczady Rybnickie, bloki przy Chwałowickiej oraz okolice Zespołu Szkół Budowlanych.

Udostępnij: