Niewiadom


POŁOŻENIE: południowo-zachodnia część miasta

KOD POCZTOWY: 44- 273

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 4 645

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4 531
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 114
(stan na dzień 29 listopada 2018 r.)

DOJAZD: autobusami linii nr 1, 4, 7, 9, 10, 23, 24, N3

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • Kościół pw. Miłosierdzia Bożego - Niewiadom Dolny
  • Kościół pw. Bożego Ciała i św. Barbary- Niewiadom Górny
  • Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu
  • Zabytkowa kopalnia "Ignacy" z wieżą widokową
 

Aktualności

Historia

Potwierdzone dokumentami początki Niewiadomia sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Ówczesna pisownia nazwy miejscowości- „Noviedomie”, kojarzy się z brzmieniem „Nowe Domy”. Być może taki był sens tej nazwy?
Wieś stanowiła majątek rycerski, który wielokrotnie zmieniał właścicieli i był to dzielony, to znów łączony przez kolejnych dziedziców. 

 

Udostępnij: