Orzepowice


POŁOŻENIE: na północny- zachód od centrum miasta

KOD POCZTOWY: 44- 200

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 3 574

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 3 540
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 34
(stan na dzień 29 listopada 2018 r.)

DOJAZD: autobusami linii nr 3, 6, 12, 24, 31, 40, 41, 43, 45, 46 

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Floriana
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, ul. Energetyków. 
    Jego budowę rozpoczęto w 1973 roku, do projektu powrócono po przerwie, na pocz. lat 90.
  • nowoczesna oczyszczalnia ścieków, oddana do użytku w 2000 r. po gruntownej modernizacji

Aktualności

Historia

Pierwsi osadnicy na terenach dzisiejszych Orzepowic pojawili się w XIII wieku. Sprowadziły ich niewielkie, ale cenne w tamtych czasach złoża soli. Jednak okolice te mogły być zamieszkane znacznie wcześniej, bo już dwa, a nawet trzy tysiące lat temu. Świadczy o tym znalezisko archeologiczne w postaci kamiennego toporka i śladów dębowych budowli odkrytych podczas kopania studni.

Udostępnij: