Paruszowiec-Piaski


POŁOŻENIE: w kierunku północno- wschodnim od centrum miasta

KOD POCZTOWY: 44- 203

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 4 771

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4 354
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 417
(stan na dzień 29 listopada 2018 r.) 

DOJAZD: autobusami linii nr 15, 16, 17, 18, 19, 28, 51, N4

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • kościół pw. św. Jana Sarkandra
  • Rybnickie Błonia - tereny rekreacyjne o powierzchni 32 ha
  • tężnia solankowa
  • TKKF "Piaski"
  • firmy produkcyjne:  Rettig Heating, Purmo, Tenneco Automotive Walker

Aktualności

Historia

Choć nazwa jest dwuczłonowa, dzielnica składa się z trzech części: Paruszowca, Piasków i Zastawu. Nazwy te mają swoje historyczne źródła. „Paruszowiec” wywodzi się prawdopodobnie od imienia „Parus”, „Piaski” wskazują na rodzaj tamtejszej gleby, zaś „Zastaw” zlokalizowany jest za stawem i rzeką Rudą. 

Udostępnij: