ScrollTop-ico

Historia

Zarówno parafia, jak i wieś podupadły w wiekach późniejszych. W okresie reformacji miejscowość stała się częścią parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Kiedy zaś ukształtowała się sąsiednia gmina Popielów, historycznie starszy Radziejów wszedł w jej skład. 
 Rozwój przemysłu wydobywczego pod koniec XIX wieku przyniósł wsi znaczny wzrost liczby jej mieszkańców. Radziejowiczanie pracowali w kopalni w pobliskich Niedobczycach,  ale na swoim terenie mieli szyb kopalniany „Marcin”, którym mogli tam zjeżdżać...  

W 1897 roku Radziejów stał się częścią nowo utworzonej parafii  w Jankowicach. Do jankowickiego kościoła uczęszczano do 1933 roku, kiedy to wybudowano własną świątynię pw. Trójcy Przenajświętszej. Wzniesiono ją jednak poza administracyjną granicą, już w obrębie Popielowa. Dziś jest to wspólna parafia radziejowsko- popielowska.  

Z historii powojennej należy odnotować dwie daty: w 1954 roku wieś włączono do nowo utworzonego miasta Niedobczyce,  a od 1975 roku Radziejów jest dzielnicą Rybnika.

Udostępnij: