Rybnicka Kuźnia


POŁOŻENIE: na północ od centrum miasta, po wschodniej stronie Zalewu Rybnickiego

KOD POCZTOWY: 44- 207

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 3 486

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 3 435
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 51
(stan na dzień 29 listopada 2018 r.)

DOJAZD: autobusami linii nr 11, 12, 40, 41

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • Klub Energetyka (Fundacja PGE Energia Ciepła)
  • Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska
  • kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
  • Zalew Rybnicki
  • WORD

Aktualności

Historia

Miejscowość powstała ok. 1500 roku na obrzeżach wsi Wielopole w związku z zapotrzebowaniem na produkcję żelaza. W XVI i XVII wieku wytapiano tu ok. 40 ton tego surowca. W początkach XIX stulecia na zlecenie rządu pruskiego wybudowano nową hutę. Jej projektantem był angielski architekt Jan Fryderyk Wedding. Ponieważ główne urządzenia były napędzane wodą, powstał specjalny kanał wodny, będący odnogą rzeki Rudy. Obok urządzeń przemysłowych wzniesiono mieszkania dla urzędników i robotników. Z końcem XIX wieku zakład przestał być rentowny, a w 1906 roku jego zabudowania odkupił szpital psychiatryczny. 

 

Udostępnij: