ScrollTop-ico

Historia

Dziś Smolna jest wchłonięta przez miasto Rybnik, ale w swych początkach obie te osady rozwijały się równolegle. Naturalną granicę pomiędzy nimi stanowiła rzeka Nacyna, nazywana przez Smolnian  „Prostą” lub „Wodą Rybnicką”. 

Dawna wieś Smolna zajmowała znacznie większy obszar niż współcześnie- należały do niej pola, gdzie dzisiaj stoją osiedla Kilińskiego- Reymonta, Sławików i Nowiny. Osią miejscowości były ulice Wiejska i Wodzisławska, przy których znajdowały się chłopskie zagrody. Na Smolnej, prócz tradycyjnych zajęć jak uprawa ziemi, czy hodowla bydła i ryb, produkowano smołę. Nazwa dzielnicy odwołuje się do dawnego zajęcia jej mieszkańców, podobnie herb, na którym widnieje smolarnia.

W następnych stuleciach to Rybnik będzie rozwijał się bardziej dynamicznie, otrzymując w XIV wieku prawa miejskie. Smolna jednak bardzo długo, bo aż do 1907 roku pozostała samodzielną wsią. Miała własny urząd gminny mieszczący się przy ul. Wiejskiej i plac targowy przy dzisiejszej ul. Sławików. W 1922 roku do dzielnicy przybył zakon ojców franciszkanów. W dwa lata później powstał pierwszy kościół na Smolnej, nie był to jednak obecny budynek, a przebudowana na kościół stodoła należąca do gospodarza Ucherka. 

W 1907 roku Smolna została włączona w administracyjny obręb miasta Rybnika. Wśród powodów dla których, podjęto taką decyzję podaje się, że gmina miała problemy ze spłatą zaległości podatkowych.

Udostępnij: