ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Śródmieście


POŁOŻENIE: centralna dzielnica miasta

KOD POCZTOWY: 44- 200

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 6 831

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 6 565
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 266
(stan na 30 czerwca 2021 r.)

W DZIELNICY:

  • dawny książęcy zamek piastowski z XII wieku, od 1842 r. - dziś siedziba Sądu
  • Ratusz z 1822 r.
  • Bazylika św. Antoniego z 1903 - 1906 r., jeden z najpiękniejszych kościołów neogotyckich w Polsce
  • kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. "na górce" - obecnie kaplica akademicka, stanowiąca prezbiterium kościoła wzniesionego w 1470 r.
  • kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, zbudowany w 1801 r. w stylu barokowo-klasycystycznym
  • kościół ewangelicki przebudowany w 1791 r. odnowiony po pożarze w duchu klasycystycznym z wieżą neoromańską z 1875 r.
  • budynek Starostwa w Rybniku, wybudowany w 1887 r. w stylu niemieckiego renesansu
  • klasycystyczny budynek nowego ratusza, wzniesiony w 1928 r., obecnie siedziba Urzędu Miasta
  • neogotycki budynek szpitala z kaplicą św. Juliusza, oddany do użytku w 1869 r.
  • bulwary nad Nacyną
Udostępnij: