ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Wielopole


POŁOŻENIE: na północ od centralnego obszaru miasta, przy trasie Rybnik- Gliwice

KOD POCZTOWY: 44- 207

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 1 942

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 1 927
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 15
(stan na 30 czerwca 2021 r.)

DOJAZD: autobusami linii nr 11, 12, 13, 14, 32, 41, 49

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • Kościół pw. Św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej, zabytek pochodzący z 1534 roku, w 1976 przeniesiony z Gierałtowic do Wielopola
  • Schronisko dla zwierząt, ul. Majątkowa 42

Historia

Nazwa „Wielopole” wskazuje na bogactwo pól uprawnych w tej miejscowości, a jednocześnie na jej znaczny obszar w stosunku do sąsiednich wsi. Rzeczywiście,  dawne Wielopole sięgało po Orzepowice i Chwałęcice, obejmując tereny powstałej ok. 1500 roku Rybnickiej Kuźni. Do nazwy miejscowości z kolei, nawiązuje herb przedstawiający pagórek, z którego wyrasta sześć kłosów zboża. 

Udostępnij: