ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Zamysłów


POŁOŻENIE: w bezpośrednim sąsiedztwie z obszarem śródmieścia, po jego południowej stronie

KOD POCZTOWY: 44- 218

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 3 582

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 3 537
liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 45
(stan na 30 czerwca 2021 r.)

DOJAZD: autobusami linii nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 24

WŁADZE DZIELNICY - zobacz składy osobowe rad dzielnic

W DZIELNICY:

  • Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Zespół przyrodniczy „Okrzeszyniec”
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Pod lasem,
  • Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych

Historia

Powstanie osady nastąpiło późno, bo dopiero na przełomie XVI i XVII wieku i było związane z występowaniem na jej terenie złóż cyny. W tym czasie w okolice dzisiejszego Zamysłowa dotarli poszukiwacze tego metalu. Miejscowa ludność mówiła o nich, że przyjechali ”na cyna” czyli po cynę. A ponieważ jej złoża znaleźli właśnie w pobliżu rzeki, tłumaczy to jej późniejszą nazwę „Nacyna”. 

 

Udostępnij: