ScrollTop-ico

Historia

Również z występowaniem złóż cyny związana jest nazwa „Zamysłów”. Otóż, według tradycji lokalnej pochodzi ona od czasownika „zamyślać”: nad metodami i opłacalnością wydobycia cyny „zamyślali się” jej poszukiwacze.

Kiedy właścicielem Zamysłowa został król Prus w 1788 roku, miejscowość zmieniła nazwę na „Zamysłów Królewski” i została podzielona na trzy dzielnice: Zamysłów, Wrzosy i Nacyna, co symbolizuje herb gminy składający się z trzech domów na trzech wzgórzach.

Największy rozwój osady nastąpił dopiero na początku XX wieku. Wybudowano wtedy szkołę (zniszczoną podczas frontu w 1945 roku), utwardzono ul. Wodzisławską, zelektryfikowano całą  wieś oraz zagospodarowano pod względem rekreacyjnym stawy na „Okrzeszyńcu.” Okres międzywojenny przyniósł rozkwit życia kulturalnego w gminie: działało harcerstwo, Związek Orląt, chór „Kościuszko”. Po drugiej wojnie światowej, w 1948 roku Zamysłów stał się jedną z dzielnic Rybnika.

Udostępnij: