ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

PROJEKT ALT/BAU – ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS

Miasto Rybnik, we współpracy z niemieckim miastem Chemnitz oraz 5 innymi jednostkami samorządowymi w Europie, realizuje projekt poświęcony zagospodarowaniu nieużywanych i niejednokrotnie zniszczonych, wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań w centrach miast.

Projekt o nazwie „ALT/BAU – Alternative Building Activation Units” realizowany jest w ramach unijnego programu URBACT.

Celem projektu jest przeniesienie i wdrożenie dostosowanej do lokalnych uwarunkowań dobrej praktyki miasta Chemnitz. Praktyka ta opiera się na powołanej w 2012 roku specjalnej Agencji (Agentur StadtWohnen Chemnitz), której celem jest m.in. zbieranie informacji na temat nieużywanych i będących w stanie ruiny budynków mieszkalnych (kamienic) w historycznym centrum Chemnitz, kojarzenie osób i instytucji (właścicieli, deweloperów, agencji nieruchomości), zainteresowanych podjęciem działań naprawczych oraz rozpowszechnianiem informacji na temat tych budynków. Miasto Rybnik zainteresowane jest stworzeniem podobnej instytucji, której ostatecznym celem będzie zmniejszenie liczby pustych/nieużywanych budynków i mieszkań w centrum miasta.

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Udostępnij: