Rybnik

Termomodernizacje placówek oświatowych

Kolorowa fasada budynku szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Szkoła Podstawowa nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15), dz. Chwałęcice, fot. S. Horzela-Piskula
Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice, fot. Lucyna Tyl
Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice, fot. Lucyna Tyl
Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, , fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, filia przy ul. Winklera, dz. Maroko-Nowiny, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, fot. Lucyna Tyl
Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, fot. Lucyna Tyl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole, fot. Wacław Troszka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole, fot. Wacław Troszka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dz. Wielopole, fot. Wacław Troszka
Fot. L. Tyl
Kolorowa fasada budynku szkoły podstawowej
Udostępnij: