Rybnik

O mieście

Energiczni, uśmiechnięci ludzie, dynamicznie rozwijająca się gospodarka, niezapomniane wydarzenia kulturalne, emocje sportowe... Wszystko to ukryte w ciszy zieleni, wśród pachnących kwiatów, nad wodą... A przecież wciąż jesteśmy na Śląsku, w mieście przemysłowym, w Rybniku...

To miasto zaskakuje, zaciekawia, intryguje. Dla mieszkających tu ludzi Rybnik to po prostu dom, do którego z dumą zaprasza się przyjaciół. Dla przypadkowego turysty, przygotowanego na typową dla śląskich miast szarość, to prawdziwa oaza, ukryta pośród zacisznych lasów dawnej puszczy śląskiej.


Rybnik to:
Przeszło 130 tys. mieszkańców
148 km2 powierzchni
27 dzielnic

Położenie miasta:

 • 18o25'' do 18o38'' długości geograficznej wschodniej,
 • 50o03'' do 50o10'' szerokości geograficznej północnej.

 
Miasto położone jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obrębie Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej na Płaskowyżu Rybnickim na wysokości 210-290 m. n.p.m. nad rzeką Nacyną (dopływ Rudy) i Rudą (dopływ Odry). Północną część miasta stanowi Wysoczyzna Golejowska. Miasto położone jest na południowy zachód od Katowic.


Rybnik graniczy:

 • na północy z Kuźnią Raciborską i Pilchowicami
 • na wschodzie z Żorami i Czerwionką - Leszczynami
 • na południu z Radlinem, Świerklanami i Marklowicami
 • na zachodzie z Rydułtowami, Jejkowicami, Gaszowicami i Lyskami. 

 

Odległości drogowe z Rybnika:

 • Katowice - 52 km
 • Kraków - 111 km
 • Warszawa - 380 km
 • Gdańsk - 618 km
 • Chałupki (przejście graniczne) - 24 km
 • Ostrawa/Czechy - 33 km
 • Praga/Czechy - 329 km
 • Bratysława/Słowacja - 333 km
 • Wiedeń/Austria - 342 km
 • Berlin/Niemcy - 545 km


Warunki naturalne:

Najwyższym wzniesieniem w mieście jest Grzybówka (291 m.n.p.m.). Układ hydrograficzny Rybnika charakteryzuje się występowaniem licznych wód powierzchniowych płynących i stojących. Najważniejszym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Ruda - prawostronny dopływ Odry. Druga rzeka przepływająca przez miasto z południa na północ to Nacyna - dopływ Rudy. Wśród krajobrazów antropogenicznych zachowały się jeszcze "oazy" naturalnych układów przyrodniczych chronionych w ramach Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich. Przeważają na tym terenie bory, a mianowicie: bór mieszany, bór trzcinnikowy, suboceaniczny bór świeży oraz bór wilgotny. Duże nagromadzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt spotkać można wzdłuż dolin rzecznych, potoków i rozlewisk (np. bobry).

Bardzo interesujący fragment torfowiska znajduje się na wschód od Rybnika-Paruszowca. Rosną tam: modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna. Z kolei znaczne ilości saren, jeleni, danieli występują w rejonie Głębokich Dołów - zbiorowiska buczyny karpackiej. Obok naturalnych form powierzchni na obrzeżach miasta i poza nim występują osobliwe formy antropogeniczne - stożkowe hałdy kamienia dołowego powstałe w wyniku działalności kopalń węgla kamiennego.
 

Udostępnij: