ScrollTop-ico
Rybnik logo z godłem

Ronda w Rybniku

Wbrew pozorom, bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie ile ich jest. Zapamiętanie ich nazw też sprawia kłopoty. Większość mieszkańców jednak potwierdza, że są piękne. I co ważniejsze – bezpieczne… 

W tej chwili w Rybniku są 44 ronda. Do tej liczby nie warto się jednak przywiązywać, bo wciąż powstają nowe...

Niektóre nawiązują nazwą do miast partnerskich Rybnika - jak Dorsten, Mazamet, Lievin, Szolnok, Wileńskie, Ukraińskie czy Północnoirlandzkie; inne przyjęły nazwy miejsc, do których prowadzą - jak Zebrzydowickie, Chwałowickie czy Gliwickie, a jeszcze inne, choć mają oficjalne nazwy, funkcjonują pod nazwami zwyczajowymi, jak rondo Powstańców Śląskich, które bardziej znane jest jako rondo „z kulkami”.

Rybnik słynie nie tylko z ilości rond, ale i oryginalności ich zagospodarowywania. Są na nich np. żużlowcy, bejsboliści, skrzydlaci rowerzyści, są kolorowe kule, kaktusy, witrażowe drzewo czy bezgłowa „Ulotność”… Najnowszą instalacją jest wieża Eiffla, nawiązująca do nazwy ronda i zwyczajowej nazwy okolicznego osiedla Paryż.

Figura bejsbolisty na rondzie Sygnały
Figura bejsbolisty na rondzie Sygnały (fot. UM)
Witrażowe drzewo na rondzie Brzezińskim
Witrażowe drzewo na rondzie Brzezińskim (fot. UM)
Witrażowe drzewo na rondzie Brzezińskim
Witrażowe drzewo na rondzie Brzezińskim (fot. UM)
Kaktusy na rondzie Meksyk
Kaktusy na rondzie Meksyk (fot. UM)
Kaktusy na rondzie Meksyk
Kaktusy na rondzie Meksyk (fot. UM)
Skrzydlaci kolarze na rondzie Wawok
Skrzydlaci kolarze na rondzie Wawok (fot. UM)
Kolorowe kule na rondzie Powstańców Śląskich
Kolorowe kule na rondzie Powstańców Śląskich (fot. UM)
Kolorowe kule na rondzie Powstańców Śląskich
Kolorowe kule na rondzie Powstańców Śląskich (fot. UM)
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim (fot. UM)
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim (fot. UM)
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim (fot. UM)
Witacz na rondzie Orzepowickim
Witacz na rondzie Orzepowickim (fot. UM)
Żużlowcy na rondzie Gliwickim
Żużlowcy na rondzie Gliwickim (fot. UM)
Żużlowcy na rondzie Gliwickim
Żużlowcy na rondzie Gliwickim (fot. UM)
Wieża Eiffla na rondzie Paryż
Wieża Eiffla na rondzie Paryż (fot. UM)
Figura bejsbolisty na rondzie Sygnały
Witrażowe drzewo na rondzie Brzezińskim
Witrażowe drzewo na rondzie Brzezińskim
Kaktusy na rondzie Meksyk
Kaktusy na rondzie Meksyk
Skrzydlaci kolarze na rondzie Wawok
Kolorowe kule na rondzie Powstańców Śląskich
Kolorowe kule na rondzie Powstańców Śląskich
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim
Rzeźba "Ulotność" na rondzie Gotartowickim
Witacz na rondzie Orzepowickim
Żużlowcy na rondzie Gliwickim
Żużlowcy na rondzie Gliwickim
Wieża Eiffla na rondzie Paryż

Rybnickie ronda - najważniejsze informacje

Lp. LOKALIZACJA SKRZYŻOWANIA DATA PRZEBUDOWY NAZWA DZIELNICA ŚREDNICA RONDA
1 Kotucza/Budowlanych 1992 r. Wileńskie Śródmieście 64-78
2 Budowlanych/Żołędziowa XI 1992 r. Mazamet Maroko-Nowiny 40
3 Budowlanych/Zebrzydowicka VII 1992 r. Zebrzydowickie Maroko-Nowiny 52
4 Reymonta/Wodzisławska XII 1993 r. Wodzisławskie Smolna 32
5 Prosta/Żorska VI 1994 r. Żorskie Ligota-Ligocka Kuźnia 44
6 Gliwicka/Kotucza/Wyzwolenia XI 1994 r. Gliwickie Śródmieście 40
7 Świerklańska/Chwałowicka/Kolejowa 1995 - Meksyk 120-160
8 Kotucza/Zebrzydowicka XI 1996 r. Dorsten Maroko-Nowiny 42
9 3 Maja/Chwałowicka X 1997 r. Chwałowickie Śródmieście 45
10 Żorska/Boguszowicka XI 1997 r. Boguszowickie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
11 Św. Józefa 1998 r. Św. Józefa Maroko-Nowiny 20
12 Prosta 1998 r. Makro Ligota-Ligocka Kuźnia 29
13 Wodzisławska/Obwiednia Południowa X 1999 r. Płn. Irlandzkie Smolna 37
14 Książenicka/Wiosny Ludów VI 1999 r. Golejowskie Golejów 26
15 Szewczyka/Pojdy/Walecznych VII 2000 r. Ukraińskie Kamień 35
16 Wołodyjowskiego/Z. Starego IX 2000 r. Szolnok Niedobczyce 19
17 Popielowska/Spółdzielcza/Kręta VII 2001 r. Radziejowskie Radziejów 16
18 Raciborska/Budowlanych VII 2001 r. Lievin Maroko-Nowiny 34
19 Żużlowa/Strzelecka XI 2002 r. Północ Rybnik-Północ 16
20 Krzywoustego/Cienista X 2004 r. Garbocze Niedobczyce 19
21 Obwiednia Północna/ Gliwicka IV 2005 r. Europejskie Rybnik-Północ 37
22 Rudzka/Podmiejska X 2005 - Orzepowice 28
23 Wodzisławska/Dworek/Raciborska/Hallera VI 2006 r. Topolczany Śródmieście 28
24 Obwiednia Północna/ Wielopolska VI 2007 r. Larissa Rybnik-Północ 37
25 Rymera/Barbary VII 2009 r. Rymera - OPA Niedobczyce 28
26 Szewczyka/Willowa/Bieli/Brzozy VII 2010 r. Pod Zegarem Kamień 26
27 Sybiraków/Żorska/Powstańców Śl. / Bolesława Chrobrego IX 2010 r. Powstańców Śl. Sródmieście 38
28 Budowlanych/Góreckiego IX 2011 r. Solidarności Maroko-Nowiny 40
29 Góreckiego /Storczyków XI 2011 r. Orzepowickie Orzepowice 37
30 Żorska/Ligocka/Jaśminowa V 2013 r. Ligockie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
31 Żorska/Sygnały V 2013 r. Sygnały Gotartowice 35
32 Żorska/Gotartowicka/Samotna V 2013 r. Gotartowickie Gotartowice 35
33 Podmiejska/Ekonomiczna VI 2012 - Rybnicka Kuźnia 40
34 Gliwicka/Podmiejska VI 2012 r. Karvina Wielopole 40
35 Rudzka/Obwiednia Północna XI 2013 r. Wawok Rybnik - Północ 38
36 Prosta/łącznik Harcerska VII 2014 r. Meksyk Meksyk Meksyk 35
37 Prosta/Giedroycia VII 2014 - Meksyk/ Ligota-Ligocka Kuźnia 35
38 Prosta/Brzezińska VII 2014 r. Brzezińskie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
39 Świerklańska/ łącznik Harcerska XII 2015 r. Kozie Górki Meksyk 40
40 Tkoczów (DRRP) IV 2020 - Chwałowice 62-80
41 Gotartowicka (DRRP) IV 2020 - Gotartowice 62-90
42 Chwałowicka (DRRP) IV 2020 - Meksyk 58-77
43 Wodzisławska/Hetmańska IV 2020 r. Niedobczyce-Paryż Niedobczyce 54
44 Obwiednia Południowa/Śródmiejska IV 2020 - Śródmieście 44
Udostępnij: