Rybnik

Ronda w Rybniku

Wbrew pozorom, bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie ile ich jest. Zapamiętanie ich nazw też sprawia kłopoty. Większość mieszkańców jednak potwierdza, że są piękne. I co ważniejsze – bezpieczne… 

W tej chwili najbliższe prawdzie jest stwierdzenie, że mamy ich w Rybniku przeszło 40. Dlaczego nie mozna podać dokałdnej liczby rond? Bo nie każde istniejące ma nazwę, a planowana jest budowa kilku kolejnych. 

Niektóre noszą nazwy miast zaprzyjaźnionych z Rybnikiem, czyli Dorsten, Mazamet, Lievin, Szolnok, Wileńskie, Ukraińskie czy Północnoirlandzkie, inne przyjęły nazwy miejsc, do których prowadzą, jak Zebrzydowickie, Chwałowickie czy Gliwickie, a jeszcze inne, choć mają oficjalne nazwy, funkcjonują pod nazwami zwyczajowymi, jak rondo Powstańców Śląskich, które bardziej znane jest jako rondo „z kulkami”.

Rybnickie ronda - najważniejsze informacje

Lp. LOKALIZACJA SKRZYŻOWANIA DATA PRZEBUDOWY NAZWA DZIELNICA ŚREDNICA RONDA
1 Kotucza/Budowlanych 1992 r. Wileńskie Śródmieście 64-78
2 Budowlanych/Żołędziowa XI 1992 r. Mazamet Maroko-Nowiny 40
3 Budowlanych/Zebrzydowicka VII 1992 r. Zebrzydowickie Maroko-Nowiny 52
4 Reymonta/Wodzisławska XII 1993 r. Wodzisławskie Smolna 32
5 Prosta/Żorska VI 1994 r. Żorskie Ligota-Ligocka Kuźnia 44
6 Gliwicka/Kotucza/Wyzwolenia XI 1994 r. Gliwickie Śródmieście 40
7 Świerklańska/Chwałowicka/Kolejowa 1995 - Meksyk 120-160
8 Kotucza/Zebrzydowicka XI 1996 r. Dorsten Maroko-Nowiny 42
9 3 Maja/Chwałowicka X 1997 r. Chwałowickie Śródmieście 45
10 Żorska/Boguszowicka XI 1997 r. Boguszowickie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
11 Św. Józefa 1998 r. Św. Józefa Maroko-Nowiny 20
12 Prosta 1998 r. Makro Ligota-Ligocka Kuźnia 29
13 Wodzisławska/Obwiednia Południowa X 1999 r. Płn. Irlandzkie Smolna 37
14 Książenicka/Wiosny Ludów VI 1999 r. Golejowskie Golejów 26
15 Szewczyka/Pojdy/Walecznych VII 2000 r. Ukraińskie Kamień 35
16 Wołodyjowskiego/Z. Starego IX 2000 r. Szolnok Niedobczyce 19
17 Popielowska/Spółdzielcza/Kręta VII 2001 r. Radziejowskie Radziejów 16
18 Raciborska/Budowlanych VII 2001 r. Lievin Maroko-Nowiny 34
19 Żużlowa/Strzelecka XI 2002 r. Północ Rybnik-Północ 16
20 Krzywoustego/Cienista X 2004 r. Garbocze Niedobczyce 19
21 Obwiednia Północna/ Gliwicka IV 2005 r. Europejskie Rybnik-Północ 37
22 Rudzka/Podmiejska X 2005 - Orzepowice 28
23 Wodzisławska/Dworek/Raciborska/Hallera VI 2006 r. Topolczany Śródmieście 28
24 Obwiednia Północna/ Wielopolska VI 2007 r. Larissa Rybnik-Północ 37
25 Rymera/Barbary VII 2009 r. Rymera - OPA Niedobczyce 28
26 Szewczyka/Willowa/Bieli/Brzozy VII 2010 r. Pod Zegarem Kamień 26
27 Sybiraków/Żorska/Powstańców Śl. / Bolesława Chrobrego IX 2010 r. Powstańców Śl. Sródmieście 38
28 Budowlanych/Góreckiego IX 2011 r. Solidarności Maroko-Nowiny 40
29 Góreckiego /Storczyków XI 2011 r. Orzepowickie Orzepowice 37
30 Żorska/Ligocka/Jaśminowa V 2013 r. Ligockie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
31 Żorska/Sygnały V 2013 r. Sygnały Gotartowice 35
32 Żorska/Gotartowicka/Samotna V 2013 r. Gotartowickie Gotartowice 35
33 Podmiejska/Ekonomiczna VI 2012 - Rybnicka Kuźnia 40
34 Gliwicka/Podmiejska VI 2012 r. Karvina Wielopole 40
35 Rudzka/Obwiednia Północna XI 2013 r. Wawok Rybnik - Północ 38
36 Prosta/łącznik Harcerska VII 2014 r. Meksyk Meksyk 35
37 Prosta/Giedroycia VII 2014 - Meksyk/ Ligota-Ligocka Kuźnia 35
38 Prosta/Brzezińska VII 2014 r. Brzezińskie Ligota-Ligocka Kuźnia 35
39 Świerklańska/ łącznik Harcerska XII 2015 r. Kozie Górki Meksyk 40
40 Tkoczów IV 2020 - Chwałowice 62-80
41 Gotartowicka IV 2020 - Gotartowice 62-90
42 Chwałowicka IV 2020 - Meksyk 58-77
43 Wodzisławska/Hetmańska IV 2020 r. Niedobczyce-Paryż Niedobczyce 54
44 Obwiednia Południowa/Śródmiejska IV 2020 - Śródmieście 44
Udostępnij: